Skip links

Teknoloji İletişimcisi Ne İş Yapar?

Bugün hiçbir şirket yok ki, bir yönüyle teknoloji şirketi olmasın.

İster finans sektöründe olun, ister sağlık; ister enerji, ister gıda…

Dünyadaki bütün işlerin yolu bir şekilde teknolojiyle kesişiyor.

Teknoloji ve inovasyon hakkında yazılar kaleme alan, profesyonel konuşmalar yapan ve danışmanlık hizmeti veren birisi olarak geçtiğimiz yıllarda değişik sektörlerden pek çok şirketin yeni teknolojilerle ilişkisini inceleme fırsatım oldu. Gözlemlerim sonucu; teknik bilgi sahibi olmayan şirket çalışanlarının karmaşık teknolojileri kolay bir şekilde kavrayıp adapte olamadığını, diğer yandan teknik bilgi sahibi kişilerin ise bu teknolojileri basite indirgeyerek anlatmakta zorluk yaşadığını tespit ettim.

Sahibi olduğum dijital pazarlama ajansı Social Touch’taki ekip arkadaşlarımla birlikte değişik kurumsal şirketlere Teknoloji İletişimi hizmeti vermeye işte böyle başladık…

(Teknoloji İletişimi faaliyetlerinin amaç ve kapsamı hakkında daha detaylı bilgi sahibi olmak isteyenler bloğumdaki şu yazıya göz atabilir.)

Aynı zamanda iş dünyasının bu alanda yetişmiş insan ihtiyacını karşılamak adına, Kadir Has Üniversitesi’nin davetiyle 2019 Bahar döneminde Teknoloji İletişimi dersini açtım.

Kurumlarımızın teknoloji ve inovasyon kültürünü içselleştirebilmesi, yeni teknolojilerden yararlanarak değerini daha yüksek yerlere taşıyabilmesi için Teknoloji İletişimi’nin gerekliliğine canıgönülden inanıyorum.

Bu bir inançtan da öte, verilerle desteklenen bir gerçek aslında.

Bilgi teknolojileri ve hizmetleri şirketi TEKsystems, her yıl dünyanın önde gelen şirketlerinde görev yapan üst düzey Bilişim Teknolojileri (IT) yöneticileriyle görüşerek IT Forecast Survey adlı bir rapor yayımlıyor.

Bilişim Teknolojisi alanında yetkinliklerin önem sırasından teknik trendlere varan pek çok alanda değerli istatistikler ortaya koyan çalışmada, benim Teknoloji İletişimi açısından çok önemsediğim ve size aktarmak istediğim kısım ise şu oldu:

Raporda, mülakat yapılan IT alanındaki yöneticilerine “ABD’deki Kurumsal Şirketlerin, Bilişim Teknolojileri (IT) Alanındaki Amaç ve Hedeflerine Ulaşmada Karşılaştığı En Büyük Zorluk Nedir?” sorusu yöneltildiğinde, katılımcılar;

%33’ü Organizasyonel uyum

%17’si Yönetim

%20’si İletişim becerisi

%9’u Faaliyet alanı ve yapı

%12’si Yetkinlik ölçümü

%7’si ise Birlikte çalışma

problemlerini işaret etti.

Peki bu problemlerin kaynağı nedir ve kurumlarda çalışan teknoloji iletişimcileri bu problemleri nasıl çözebilir? Gelin, içlerinden bazılarını kısaca inceleyelim:

Organizasyonel Uyum Problemleri

Bir firma ister teknolojiyi üretsin, ister satsın, isterse kullansın; kompleks teknolojiler iş yapış süreçlerine dahil olduğu andan itibaren şirketlerde ortaya çıkan en büyük sorunlardan biri teknolojiden sorumlu personelin ve idari personelin birbirini anlayamaması. Teknik altyapıya sahip olmayan çalışanlar, teknik personelin kullandığı dili fazla karmaşık bularak yeni teknolojileri anlamaya yönelik bir önyargı geliştirir ve bunun neticesinde teknolojiye adaptasyonu zorlaşır. Teknik personel ise, bağlı bulunduğu departman içerisinde konuşulan teknik dili çoğu zaman diğer alanlarda da konuşmaya devam eder ve bunun neticesinde iletişim problemi yaşar.

Teknoloji İletişimcisi, teknik ve idari departmanlar arasında köprü olarak kişilerin birbirleriyle sık sık kolay ve etkili şekilde iletişim kurmasını amaçlar. Teknik personellerin tam olarak kendini ifade ettiğinden, idari personellerin ise tam olarak mevzubahis teknolojiyi kavradığından emin olana kadar çeşitli iletişim çalışmaları yürütür.

İletişim Problemleri

Çoğu kurumda, teknik personel kurumun idari amaçlarını anlayamaz ve idari dili çözemez; buna karşılık, idari personel de kurumun iş geliştirmeye yönelik inovasyon ve teknolojilerden genellikle bihaberdir.

Teknolojinin büyük bir hızda ilerdiği günümüzde, iş dünyasının çetin rekabet ortamında ayakta kalmak isteyen şirketlerin, kurumun amaçlarına hizmet eden teknolojileri bulması/geliştirmesi ve bunları hızlı bir şekilde iş süreçlerine entegre etmesi hayati öneme sahip.

Ne var ki, kurumdaki teknik insanlar, kurumun benimsediği idari stratejiye dönük ihtiyaçları tam olarak kavrayamazsa buna uygun projeler geliştiremez. Aynı şekilde, idari personel de yeni teknolojiyi anlayamazsa onu kurumun idari çıkarları doğrultusunda etkili bir şekilde kullanamaz.

Teknoloji iletişimcisi ilgili teknoloji ve kurumun amaçları hakkında kapsamlı bir çalışma yaptıktan sonra konunun özünü taraflara en basit haliyle anlatır. Gerektiği durumlarda teknik personel ve idari personeli bir araya getirir ve etkili iletişim kurduklarından emin olur.

Birlikte Çalışma Problemi

Teknolojinin tam ortasında olan kişilerin, kuruma fayda sağlayacak değişik inovasyonları ıskalamaması adına teknik bilgi sahibi olmayan kişileri yeni teknolojilere yatırım yapma ve onları etkili bir şekilde kullanmaya ikna edebilmesi çok önemlidir. Ne var ki, genellikle teknik birimler idari birimlerden hep izole şekilde tutulmuştur. Teknoloji İletişimcisi, teknik personellere yönelik düzenlediği hikaye anlatımı, etkili konuşma, veri görselleştirme, veri ile hikaye anlatımı (data storytelling) eğitimleriyle teknik kişilerin iletişim becerilerini geliştirmeyi ve onları kurumsal karar alma süreçlerinin bir parçası haline getirmeyi amaçlar.

Kaynak: eMarketer, TEKsystems

Yorum yapın